Neiroloģijas nodaļas un insulta vienības, ieejas mezgla un kāpņu telpu pielāgošana Vidzemes slimnīcas vajadzībām, id nr vs 2020/01