Neiroloģijas nodaļas un insulta vienības, ieejas mezgla un kāpņu telpu pielāgošana Vidzemes slimnīcas vajadzībām, id nr. vs 2019/31