Neiroloģijas nodaļas aprīkošanai nepieciešamo medicīnisko ierīču iegāde, id nr. vs 2021/25