Mobilo arhīva plauktu sistēmu iegāde, id nr. vs 2022/29