Mikrobioloģisko izmeklējumu veikšanai nepieciešamo laboratorijas reaģentu un piederumu piegāde, id Nr. VS 2021/1/SP