iepirkuma_noteikumi_mikrobiologisko_izmeklejumu_materiali