Medicīnisko ierīču tehniskās apkopes un funkcionālās pārbaudes, ID Nr. VS 2023/6/SP