Medicīnisko ierīču tehniskās apkopes un funkcionālās pārbaudes, id Nr. VS 2020/9/SP