iepirkuma_noteikumi_medicinisko_iericu_tehniska_apkope_un_kalibresana