„Medicīnisko ierīču tehniskā apkope un kalibrēšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca””