Medicīnisko ierīču tehniskā apkope, id nr. vs 2019/4/sp