Medicīnisko ierīču tehniskā apkope, ID NR. VS 2018/4/SP