Medicīnisko ierīču iegāde Covid-19 pacientu ārstēšanas un aprūpes nodrošināšanai-3.kārta, id nr. vs 2022/36