Medicīnisko ierīču iegāde Covid-19 pacientu ārstēšanas un aprūpes nodrošināšanai- 2.kārta, id nr. vs 2022/15