„Medicīnisko ierīču drošības un veiktspējas pārbaude Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca””