iepirkuma_noteikumi_medicinisko_atkritumu_apsaimniekosana