Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana, id nr. vs 2021/43