Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana, id nr. vs 2022/41