Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana, id nr. vs 2020/34