Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana, id nr.vs 2019/52