Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana, id nr.vs 2018/60