Iepirkuma procedūras Nr.VS 2018_02 Piegādātājiem_1