Iepirkuma procedūras Nr.VS 2018_01 Piegādātājiem_1