Atklāta konkursa procedūras noslēguma ziņojums_VS 2018_02