Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu un reaģentu iegāde ar analizatoru patapināšanu, id nr. vs 2022/34