Atklāta konkursa procedūras noslēguma ziņojums)18.01.2018.