Jonizējošā starojuma ierīču iegāde, piegāde un uzstādīšana, ID NR. VS 2018/19