Jonizējošā starojuma avotu un radioloģijas mērierīču inspicēšana