Interneta pakalpojumu un vienotā datu pārraides tīkla savienojuma nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”