Injekciju, infūziju un transfūziju medicīnisko materiālu iegāde un piegāde, id nr. vs 2020/17