Imunoloģisko izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegāde un piegāde, ID Nr. VS 2018/54