Iepirkuma procedūras noslēguma ziņojums_26.10.2017.