Implantu krustenisko saišu rekonstrukcijai iegāde un piegāde, ID Nr. VS 2018/44