„Ilgtermiņa aizdevums 64 (sešdesmit četru) joslu datortomogrāfijas iekārtas iegādei, piegādei, uzstādīšanai, un ar to saistīto tehnoloģiju iegādei“