IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude, id nr. vs 2021/32