IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude, id nr.vs 2019/35