iepirkuma_noteikumi_elektrodrosibas_veiktspejas_parbaude