IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude, ID Nr. VS 2018/47