Hemodialīzes medicīnisko materiālu iegāde, id nr vs 2021/19