iepirkuma_noteikumi_ginekologiskas_operacijas_nodrosinansana