Ginekoloģisko operāciju nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”, izmantojot harmonisko skalpeli un morselatoru