Fizikālās terapijas ierīču iegāde, id nr. vs 2022/51