Endoskopiju nodaļas aprīkojuma piegāde, id nr.vs 2020/4/SP