Elektromiogrāfijas iekārtas iegāde, id nr. vs 2021/10