Ekstemporāli pagatavojamo zāļu piegāde, id nr vs 2020/31