iepirkumu_noteikumi_ekstemporali_pagatvojamas_zales