Diagnostisko līdzekļu grupas medikamentu piegāde, id nr. vs 2021/04