copy-of-tehniskais_finansu_piedavajums_diagnostiskie_medikamenti