Diagnostisko līdzekļu grupas medikamentu iegāde, id nr. vs 2023/A/01