Diagnostisko līdzekļu grupas medikamentu iegāde, id nr. vs 2022/02